ØVRIGE OPLYSNINGER

Lone`s Private DAGPLEJE

Øvrige oplysninger.

Når der er fødselsdag i dagplejen, holder vi "fest" hvor også mor og far er meget velkommen ;)

 

 

Tavshedspligt:

Jeg har tavshedspligt, både hvad barnets- og forældrenes forhold angår.

 

Forsikring:

Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder, har dagplejen ingen erstatningspligt.

 

Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, dækker din ansvars/ulykkeforsikring.

 

Jeg opfordrer til, at I undersøger, hvordan I er forsikret og evt. laver en børneulykkesforsikring.

 

Tilsyn fra det kommunale:

Der vil være tilsyn fra kommunen. Jeg kan altid henvende mig til vores tilsynsførende, med spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med et barn.

 

Hvis der er behov for det, kan jeg få ekstra besøg eller en god snak/vejledning.

 

Godkendt af:

Hjørring Kommune

 

Aalborg Kommune

 

Brønderslev Kommune

 

 

Ved sygdom:

Barnet vil aldrig blive sendt i gæstepleje –Jeg har godkendte vikarer, der kommer i min dagpleje, såfremt jeg bliver syg.

 

Børnehaven:

Når du vælger privat dagpleje får dit barn mulighed for at blive i dagplejen

indtil det er fyldt 3 år.

Der er ikke mulighed for friplads.

Kontaktperson i Hjørring Kommune:

 

Annabeth Benee` Helledie, kan kontaktes på

telefon 72 33 36 44 ell. mobil 41 22 36 44

 

eller på mail - annabeth.benee.helledie@hjoerring.dk